Grönsaksland och växthus

Passar på att lägga upp ett par bilder från grönsaksland och växthus. Växer fint, nu önskar vi bara lite regn så vi slipper vattna, grundvattennivåerna är låga i Roslagen.

Högt upp på önskelistan står extra vattenreserver, helst en rejäl damma på norra betesmarken och eventuellt IBC-tankar för att ta vara på regnvatten.

Anläggning av skogsträdgård

Idag har vi börjat att anlägga vår första skogsträdgård!

Den går under arbetsnamnet Havtornslunden och ligger på en före detta betesmark. Den blir ca 200 kvm och kommer enbart att ha perenna växter. De flesta ätbara, de som inte är ätbara är antingen acceleratorväxter eller amträd.

Lunden ligger på en plats som slutar svagt åt söder, i full sol och skyddad från nordanvindar.

De flesta växter står i tillfälliga pallkragar och väntar på sin permanenta placering.

Följande växtlista har vi tänkt oss: havtorn, blåbärstry, diverse olika perenna lökar, lungört, vallört (Bocking 14 och Hidcoat Pink), klibbal, några olika nävor, månadssmultron, lungrot, kärleksört, några olika syror, jätterams, vårljung, fläder och möjligen vinbär. Har några olika funkior, men tror att läget är i soligaste laget.
Vi har börjat grunda med kartong och bygger sen med grenar och kvistar, ensilage, höns- och kaninströ, torkad lusern, kogödsel, lerjord mellan varven och toppar med bokashijord.
Så spännande att få se det växa fram😃!

Grönsaksland

Idag har jag fått hjälp att färdigställa årets grönsaksland. Ca 42 kvm stort och byggt i många olika lager.
Vi började i höstas med att gräva bort grässvålen och grunda med 3-4 lager kartong. På det la vi kvistar, grenar och några rejäla stockar.
Vi hade tur och fick hämta 2 stora, skadade balar med ensilage som vi lade i flera lager med lerjord emellan. Detta toppades med hackad lusern och till sist ca 10 cm prima matjord.
Här ska sås diverse grönsaker och användbara blommor. Återkommer lite längre fram med en rapport.

Välkommen!

Välkommen hem till oss!

Om du vill, får du gärna följa oss, på vår lilla gård i Roslagen.
Vi är Peter, min man och jag, Ann, våra två hundar och tre katter, diverse höns och våra flitiga bin!
Vi har två utflugna barn och byggde vårt för-alltid-hem 2016.
Framför allt jag, har fastnat för odling, med permakultur som stark inspirationskälla!