Grönsaksland och växthus

Passar på att lägga upp ett par bilder från grönsaksland och växthus. Växer fint, nu önskar vi bara lite regn så vi slipper vattna, grundvattennivåerna är låga i Roslagen.

Högt upp på önskelistan står extra vattenreserver, helst en rejäl damm på norra betesmarken och eventuellt IBC-tankar för att ta vara på regnvatten.

Grönsaksland

Idag har jag fått hjälp att färdigställa årets grönsaksland. Ca 42 kvm stort och byggt i många olika lager.
Vi började i höstas med att gräva bort grässvålen och grunda med 3-4 lager kartong. På det la vi kvistar, grenar och några rejäla stockar.
Vi hade tur och fick hämta 2 stora, skadade balar med ensilage som vi lade i flera lager med lerjord emellan. Detta toppades med hackad lusern och till sist ca 10 cm prima matjord.
Här ska sås diverse grönsaker och användbara blommor. Återkommer lite längre fram med en rapport.